Privacystatement

Focus houdt zich aan de GDPR-wetgeving en respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring geven we meer info over de persoonsgegevens die we verwerken en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken.

De verwerkingsverantwoordelijke is Jan Van Baelen, Hoveniersstraat 34a, 8500 Kortrijk, BE0525550354. Vragen kan u richten tot info@focushotel.be. Onze website www.focushotel.be is in beheer door Hanne Van Baelen, Hoveniersstraat 34a, 8500 Kortrijk. Wij respecteren de privacy van elke bezoeker op onze website en alle info die u aan ons ter beschikking stelt wordt vertrouwelijk behandeld.

    Een bezoek aan onze website vereist niet noodzakelijk om informatie over uzelf te geven.
    We vragen u enkel informatie te geven over uzelf indien we dit nodig hebben om contact met u op te nemen of uw reservering te verwerken.

We beheren uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze enkel indien nodig. Indien gewenst laten we u exact weten waarvoor we deze gegevens gebruiken. We stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij we daar wettelijk toe verplicht worden. In het kader van een reservering worden enkel de gegevens gebruikt die we nodig hebben om uw reserveren op een vlotte manier af te kunnen handelen. We gebruiken uw gegevens niet om ons productaanbod op uw af te stemmen. U krijgt van ons alle vrijheid om zelf ons aanbod te raadplegen. We zullen dus uw e-mailadres ook niet gebruiken om promoties in de toekomst naar u te sturen. Ontvangt u desondanks toch ongewenste mail van ons, laat ons dit weten en dat bekijken we de oorzaak zodat we herhaling kunnen vermijden.

Merkt u dat uw persoonlijke gegevens niet correct zijn en dit een correcte manier van corresponderen of reserveren in de weg staat, laat ons dit zeker weten zodat we uw gegevens kunnen corrigeren.

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren indien nodig. De nieuwste versie wordt steeds op deze pagina gepubliceerd. Versie oktober 2021